Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 19.10.2020 r.:

136/2020 2020-10-19 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu  mgr  lek. Marii Palce-Słowik
137/2020 2020-10-19 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr  Beacie Pyce
138/2020 2020-10-19 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Krzysztofa Horoszkiewicza
139/2020 2020-10-19 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Joanny Miarki-Lachendro
140/2020 2020-10-19 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (Psychologia), dyscypliny dodatkowej (Historia medycyny), języka nowożytnego (Język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Aleksandra Korchuta
141/2020 2020-10-19 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (Fizjologia), dyscypliny dodatkowej (Historia medycyny), języka nowożytnego (Język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Michała Trzęsickiego
142/2020 2020-10-19 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (Fizjologia), dyscypliny dodatkowej (Zdrowie publiczne), języka nowożytnego (Język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Michalskiego
143/2020 2020-10-19 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Szymona Wyszyńskiego
144/2020 2020-10-19 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Miarki-Lachendro
145/2020 2020-10-19 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandra Korchuta
146/2020 2020-10-19 w sprawie wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Michała Trzęsickiego
147/2020 2020-10-19 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Michalskiego
148/2020 2020-10-19 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Michalskiego
149/2020 2020-10-19 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandra Korchuta
150/2020 2020-10-19  w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Michała Trzęsickiego
151/2020 2020-10-19 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego lek. dent. Oleny Moskalenko
152/2020 2020-10-19 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Dudy
153/2020 2020-10-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu mgr Eweliny Grabskiej i wyznaczenia promotora
154/2020 2020-10-19 w sprawie sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych ujatych w planach badań naukowych na rok 2020 w dyscyplinie nauki o zdrowiu
155/2020 2020-10-19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 115/2020 z dnia 28 września 2020 r. Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu dotyczącej powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Sebastiana Głowoca.