Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 19.10.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
129/2022 19.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Angeliny Kalety-Pilarskiej
130/2022 19.10.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Bocionek
131/2022 19.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Agaty Gołby
132/2022 19.10.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Wioletty Marek