Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 20.04.2022 r.

LP Nr uchwały data w sprawie
40 40/2022 20.04.2022 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętym na wniosek dr n. o zdr. Alicji Różyk-Myrty
41 41/2022 20.04.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Orczyk 
42 42/2022 20.04.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Laury Tomkiewicz-Montowskiej 
43 43/2022 20.04.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aliny Sarat-Spek
44 44/2022 20.04.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiejw przewodzie doktorskim mgr Aliny Sarat-Spek
45 45/2022 20.04.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Aliny Sarat-Spek
46 46/2022 20.04.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Edyty Janiczek-Chudy
47 47/2022 20.04.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Edyty Janiczek-Chudy
48 48/2022 20.04.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (psychologia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Edyty Janiczek-Chudy
49 49/2022 20.04.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Mazanek
50 50/2022 20.04.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Mazanek
51 51/2022 20.04.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język rosyjski) w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Mazanek
52 52/2022 20.04.2022 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 336/2018/2019 Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: wyboru recenzentów do przewodu doktorskiego na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu mgr Angeliny Kalety-Pilarskiej
53 53/2022 20.04.2022 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 343/2018/2019 Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu mgr Angeliny Kalety-Pilarskiej