Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 20.09.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
84/2023 20.09.2023 zmiany Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2023 prace realizowane przez pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki o zdrowiu
85/2023 20.09.2023 sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych ujętych w Planie badań na rok 2023 na jednostki organizacyjne
w dyscyplinie nauki o zdrowiu
86/2023 20.09.2023 sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych młodych naukowców ujętych w Planie badań na rok 2023
w dyscyplinie nauki o zdrowiu
87/2023 20.09.2023 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Wojciechowi Łabusiowi
88/2023 20.09.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek Pana dr n. o zdr. Tomasza Ilczaka
89/2023 20.09.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek Pana dr Wojciecha Gawrońskiego
90/2023 20.09.2023 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek Pani dr n. med. Marioli Sznapki
91/2023 20.09.2023 zmiany Uchwały Nr 47/2023 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek dr Edyty Fatygi
92/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Bilewicza
93/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Grażyny Bonek-Wytrych
94/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Czapli
95/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ewy Detko
96/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Dzierzawy-Klozy
97/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Edyty Janiczek-Chudy
98/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Koralewskiej
99/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Adriany Kowalik-Kabat
100/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Michalak
101/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Romańskiej
102/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Jacka Sołtysa
103/2023 20.09.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Izabeli Jabcoń
104/2023 20.09.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Justynie Marek
105/2023 20.09.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Agnieszce Mazanek
106/2023 20.09.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Arlecie Mrugale
107/2023 20.09.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Weronice Ostrędze
108/2023 20.09.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu lek. Magdalenie Piłot
109/2023 20.09.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Alinie Sarat-Spek
110/2023 20.09.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Magdzie Szostak
111/2023 20.09.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Jackowi Tuzowi
112/2023 20.09.2023 zmiany uchwał Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji w związku ze śmiercią prof. Tomasza Irzyńca)
113/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Elwiry Brodowskiej
114/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Fojcik
115/2023 20.09.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Rybitwy
116/2023 20.09.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Elżbiecie Kani
117/2023 20.09.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Oktawii Kunie
118/2023 20.09.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Dawidowi Lukoszkowi