Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 22.06.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
81/2022 22.06.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr inż. Katarzynie Dereń
82/2022 22.06.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Justynie Wyszyńskiej
83/2022 22.06.2022 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 255/2018/2019 Rady Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu mgr inż Elżbiety Czech
84/2022 22.06.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Czech
85/2022 22.06.2022 w sprawie: przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Osmala-Kurpiewskiej
86/2022 22.06.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Annie Białończyk
87/2022 22.06.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Laurze Tomkiewicz-Montowskiej
88/2022 22.06.2022 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 383 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 września 2013 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Bilewicza
89/2022 22.06.2022 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 150/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Bożeny Pająk
90/2022 22.06.2022 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 151/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 września 2013 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Bożeny Pająk
91/2022 22.06.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Detko
92/2022 22.06.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język rosyjski) w przewodzie doktorskim mgr Ewy Detko
93/2022 22.06.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Bilewicza
94/2022 22.06.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Bilewicza
95/2022 22.06.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Danuty Kolońskiej
96/2022 22.06.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Danuty Kolońskiej
97/2022 22.06.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Danuty Kolońskiej
98/2022 22.06.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Wiktorii Staśkiewicz.