Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 23.11.2020 r.:

169/2020 2020-11-23 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopieszczenia jej do publicznej obrony mgr Klaudii Gut
170/2020 2020-11-23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Grabskiej
171/2020 2020-11-23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 28 września 2020 r. w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Horoszkiewicza
172/2020 2020-11-23 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Joannie Miarce-Lachendro
173/2020 2020-11-23 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek dr Ewy Niewiadomskiej
174/2020 2020-11-23 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Adrianny Doniec