Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 26.04.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
24/2024 26.04.2024 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Tomaszowi Ilczakowi
25/2024 26.04.2024 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Woźniak
26/2024 26.04.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Monice Parys
27/2024 26.04.2024 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty Baran
28/2024 26.04.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Michałowi Górskiemu