Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 27.01.2020 r.

 

 • Uchwała nr 1/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Sylwii Jarudze.

 • Uchwała nr 2/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Ewa Momot.
 • Uchwała nr 3/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Annie Janik.
 • Uchwała nr 4/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Katarzynie Zborowskiej.
 • Uchwała nr 5/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Michałowi Ciupie.
 • Uchwała nr 6/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Kamili Gromek.
 • Uchwała nr 7/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: zmiany Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach nr 445/2019 z dnia 23 września 2019 r. dotyczącej powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu, w zakresie dyscypliny podstawowej pielęgniarstwo w przewodzie doktorskim mgr Bogusławy Kupczak-Wiśniowskiej.
 • Uchwała nr 8/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: zmiany Uchwały nr 446/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Jolanty Borgosz.
 • Uchwała nr 9/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Hanny Pudło.
 • Uchwała nr 10/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Izabeli Kaptacz.
 • Uchwała nr 11/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Dominiki Mucha.
 • Uchwała nr 12/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kaptacz.
 • Uchwała nr 13/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Muchy.