Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 27.07.2020 r.:

 • Uchwała Nr 67/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr Agnieszce Rożek

 • Uchwała Nr 68/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr Bogusławie Kupczak – Wiśniowskiej

 • Uchwała Nr 69/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr Dominice Mucha

 • Uchwała Nr 70/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr Ewelinie Kocur

 • Uchwała Nr 71/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr Izabeli Kaptacz

 • Uchwała Nr 72/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Sebastiana Głowoca

 • Uchwała Nr 73/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Marcisz-Dyli

 • Uchwała Nr 74/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Martyniak

 • Uchwała Nr 75/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Adama Bednorza

 • Uchwała Nr 76/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Stołeckiej

 • Uchwała Nr 77/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Darii Jorg

 • Uchwała Nr 78/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Jolanty Borgosz

 • Uchwała Nr 79/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Stelengowskiej

 • Uchwała Nr 80/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Renaty Cieślik-Tarkoty

 • Uchwała Nr 81/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Piotra Michalika

 • Uchwała Nr 82/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Piotra Michalika

 • Uchwała Nr 83/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Piotra Michalika

 • Uchwała Nr 84/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Biernat

 • Uchwała Nr 85/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Biernat

 • Uchwała Nr 86/2020 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Moniki Biernat

 • Uchwała Nr 87/2020 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Janus

 • Uchwała Nr 88/2020 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Janus

 • Uchwała Nr 89/202 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Anny Janus

 • Uchwała Nr 90/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Adama Bednorza

 • Uchwała Nr 91/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Darii Jorg

 • Uchwała Nr 92/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony Pani mgr Ewy Marcisz-Dyli

 • Uchwała Nr 93/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Ewy Martyniak

 • Uchwała Nr 94/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Izabelli Krenzel

 • Uchwała Nr 95/2020 w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Renaty Cieślik-Tarkoty

 • Uchwała Nr 96/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 376 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 września 2013 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu mgr Joanny Frąckiewicz i wyznaczenia promotora

 • Uchwała Nr 97/2020 w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji do realizacji zadań z zakresu działalności statutowej Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu