Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 28.06.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
60/2023 28.06.2023 zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych, prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz doktorantów
61/2023 28.06.2023 wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr PCN-1-209/N/1/Z pn. „Ocena skuteczności telefizjoterapii po zabiegu artroskopii stawu kolanowego”, której Wykonawcą jest Pani prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń
62/2023 28.06.2023 zmiany uchwał Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących składów komisji w przewodach doktorskich (zmiana składów komisji)
63/2023 28.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Jabcoń
64/2023 28.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kniaziew-Gomoluch
65/2023 28.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Justyny Marek
66/2023 28.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Mazanek
67/2023 28.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Arlety Mrugały
68/2023 28.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Piłot
69/2023 28.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Powrosło
70/2023 28.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aliny Sarat-Spek
71/2023 28.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Jacka Tuza
72/2023 28.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdy Szostak
73/2023 28.06.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Agnieszce Foltyn
74/2023 28.06.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Celinie Gogoli
75/2023 28.06.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Karolinie Jędryszek
76/2023 28.06.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Agnieszce Nikiel-Loranc
77/2023 28.06.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Zuzannie Sołtysiak-Gibale
78/2023 28.06.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Ziemowitowi Wójcikowi
79/2023 28.06.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Barbarze Kotlarz
80/2023 28.06.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Lawii Szkodzie
81/2023 28.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dawida Lukoszka
82/2023 28.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Oktawii Kuny
83/2023 28.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Kani