Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 28.09.2020 r.:

99/2020 2020-09-18 w sprawie zmiany załącznika Nr 2 – Plan badań młodych naukowców Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach na 2020 r. oraz zmiany Załącznika Nr 3 Plan badań doktorantów Wydziału Nauk o Zdrowiu na 2020 r. do Uchwały Nr 23/2019 Senackiej Komisji ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania planu badań statutowych, młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2020, przyjęty w 2019 roku przez Dziekana oraz Wydziałową Komisję ds. Nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
100/2020 2020-09-18 w sprawie zmiany załącznika Nr 3 – Planu badań doktorantów Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu na 2020 r. (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu)  do Uchwały Nr 24/2019 Senackiej Komisji ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania planu badań statutowych, młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2020, przyjęty w 2019 roku przez Dziekana oraz Wydziałową Komisję ds. Nauki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
101/2020 2020-09-18 w sprawie przedłużenia terminu złożenia sprawozdania z III etapu pracy naukowo-badawczej przez doktoranta mgr Esterę Skudrzyk (nr umowy KNW-2-B32/D/8/N pt.: „Analiza ekspresji endogennych retrowirusów człowieka (ang. Human Endogenous Retroviruses, HERV) w kierunku ustalenia potencjalnych markerów genetycznych w nieswoistym zapaleniu jelit (NZJ)
102/2020 2020-09-28 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Marii Palki-Słowik
103/2020 2020-09-28 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Anny Janus
104/2020 2020-09-28 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr mgr Beaty Stepanow
105/2020 2020-09-28 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Damiana Kuźmy
106/2020 2020-09-28 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Piotra Michalika
107/2020 2020-09-28 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Rafała Kaczkowskiego
108/2020 2020-09-28 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Sebastiana Głowoca
109/2020 2020-09-28 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Wyciślik-Piróg
110/2020 2020-09-28 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalii Wyciślik-Piróg
111/2020 2020-09-28 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (położnictwo), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Natalii Wyciślik-Piróg
112/2020 2020-09-28 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Damiana Kuźmy
113/2020 2020-09-28 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Horoszkiewicza
114/2020 2020-09-28 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Rafała Kaczkowskiego
115/2020 2020-09-28 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Sebastiana Głowoca
116/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu  mgr  Izabelli Krenzel
117/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu  mgr  Katarzynie Chojnackiej
118/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu  mgr  Adamowi Bednorzowi
119/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu  mgr  Ewie Marcisz-Dyli
120/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu  mgr Barbarze Stołeckiej
121/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr  Darii Jorg
122/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr  inż. Mirosławie Stelengowskiej
123/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr  Jolancie Borgosz
124/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr  Magdalenie Rutkowskiej
125/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr  Renacie Cieślik-Tarkocie
126/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr  Joannie Jurkiewicz-Przondziono
127/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu mgr  Ewie Martyniak
128/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr n. med. Joanna Smoleń Dzirba
129/2020 2020-09-28 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr n. mat. Mieczysław Szyszkowicz
130/2020 2020-09-28 w sprawie zmiany Uchwały Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu nr 59/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. dotyczącej powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Beaty Stepanow
131/2020 2020-09-28 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Cybulskiej
132/2020 2020-09-28 w sprawie  umorzenia przewodu doktorskiego mgr Marcina Osowskiego
133/2020 2020-09-28 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr n. o zdrowiu Eweliny Kolarczyk
134/2020 2020-09-28 w sprawie zmiany Uchwały Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Nr 66/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. dotyczącej ujednolicenia sposobu procedowania w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.