Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 28.09.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
105/2022 28.09.2022 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu Pani dr Wioletcie Pollok-Waksmańskiej
106/2022 28.09.2022 umorzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek Pani dr Alicji Różyk-Myrty
107/2022 28.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Gołby
108/2022 28.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Marek
109/2022 28.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Czaplińskiej-Szewczyk
110/2022 28.09.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Michała Stępnia
111/2022 28.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Olimpii Karczewskiej
112/2022 28.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Martynie Kluszczyńskiej
113/2022 28.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Tobiaszowi Żłobińskiemu
114/2022 28.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr inż. Elżbiecie Czech
115/2022 28.09.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Joannnie Capucie
116/2022 28.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Martyny Kluszczyńskiej
117/2022 28.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Olimpii Karczewskiej
118/2022 28.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr dr n. o zdr. Lucyny Gieniusz-Wojczyk
119/2022 28.09.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr n. o zdr. Ewy Marcisz-Dyli
120/2022 28.09.2022 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Krystyny Czapli
121/2022 28.09.2022 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Krystyny Czapli
122/2022 28.09.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr Aleksandry Romańskiej
123/2022 28.09.2022 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Aleksandry Romańskiej
124/2022 28.09.2022 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język niemiecki) w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Romańskiej
125/2022 28.09.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdy Szostak
126/2022 28.09.2022 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Magdy Szostak
127/2022 28.09.2022 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (zdrowie publiczne) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Magdy Szostak
128/2022 28.09.2022 zawieszenia postępowania o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu wszczętego na wniosek Pani mgr Magdaleny Gacal