Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 31.03.2020 r. (głosowanie elektronicze):

  • Uchwała nr 29/2020 w sprawie: oceny II i III etapu realizacji pracy statutowych, prac naukowo-badawczych doktorantów oraz młodych naukowców za rok 2016. 2017 oraz 2018.

  • Uchwała nr 30/2020 w sprawie: oceny I etapu realizacji prac statutowych, prac naukowo badawczych doktorantów oraz młodych naukowców za rok 2019.