Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 17.12.2019 r.

  • Uchwała nr 1/2019 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
  • Uchwała nr 2/2019 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu dr n. o kult. fiz. Andrzejowi Knapikowi.
  • Uchwała nr 3/2019 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu dr n. o zdr. Agnieszce Guzik.
  • Uchwała nr 4/2019 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu dr n. med. Dariuszowi Górce.