Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 07.12.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
5/2021 07.12.2021 w sprawie: zaopiniowania kolejności dyscyplin naukowych ewaluowanych za lata 2017-2021 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach do zastosowania w module doradczym Expertus