Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 09.05.2023 r.

09.05.2023 w sprawie: przyjęcia propozycji nowelizacji § 10 Zasad etycznych i organizacyjnych badań naukowych prowadzonych w SUM w zakresie Praktyk autorskich i wydawniczych.