Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 11.04.2023 r.

11.04.2023 w sprawie: przyjęcia protokołu końcowego w postępowaniu o nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa Panu Profesorowi Alberto Orfao