Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 12.03.2024 r.

12.03.2024 w sprawie: przyjęcia propozycji nowelizacji Zasad etycznych i organizacyjnych badań naukowych prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.