Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 14.02.2023 r.

1/2023 14.02.2023 w sprawie: propozycji progów punktowych dla stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych do zastosowania w ocenie okresowej nauczycieli akademickich.
2/2023 14.02.2023 w sprawie: określenia propozycji zmiany kryteriów wyróżniania rozpraw doktorskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
3/2023 14.02.2023 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wszczęcie postępowania
o nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa Panu Profesorowi Alberto Orfao oraz wskazanie kandydatów na promotora i recenzentów w tym postępowaniu.