Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 14.05.2024 r.

14.05.2024 w sprawie: rekomendacji progów punktowych dla stanowisk badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz badawczo-technicznych do zastosowania w ocenie jakości działalności naukowej pracowników uwzględnionych w ewaluacji.