Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 15.02.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
2/2022 15.02.2022 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa Panu Profesorowi Michałowi Toborkowi oraz wskazanie kandydatów na promotora i recenzentów w tym postępowaniu