Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 04.11.2020 r.

  • Uchwała Nr 14/2020 w sprawie: przygotowania projektu procedury określającej sposób zabezpieczenia danych osobowych szczególnych kategorii na potrzeby prac naukowo-badawczych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.