Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 15.09.2020 r.

  • Uchwała Nr 11/2020 w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani prof. dr hab. n. med. Agaty Stanek na Dyrektora Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
  • Uchwała Nr 12/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr farm. Joannie Surowieckiej.
  • Uchwała Nr 13/2020 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne mgr Małgorzacie Dudzie.