Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 16.03.2023 r.

4/2023 16.03.2023 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2/2020 z późn. zm. Rady Dziedziny Naukowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie przyjęcia dodatkowych wymogów dotyczących dorobku naukowo-badawczego, określonych dla stanowiska adiunkta i profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych przez Radę Dziedziny Naukowej w porozumieniu z Radami Dyscyplin Naukowych