Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 16.12.2019 r.

 

  • Uchwała 1/2019 Rady Dziedziny Naukowej w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności Rady Dziedziny Naukowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.