Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 16.12.2020 r.

  • Uchwała Nr 16/2020 w sprawie: zmian w Regulaminie działalności Rady Dziedziny Naukowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uchwalonego Uchwałą Nr 1/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.