Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 14.06.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
6/2022 14.06.2022 w sprawie: przyjęcia protokołu końcowego w postępowaniu o nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa Panu Profesorowi Michałowi Toborkowi