Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 22.03.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
3/2022 22.03.2022 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2/2022 Rady Dziedziny Naukowej z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa Panu Profesorowi Michałowi Toborkowi oraz wskazanie kandydatów na promotora i recenzentów w tym postępowaniu.
4/2022 22.03.2022 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Janusza Sielskiego