Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 22.06.2021:

  • Uchwała Nr 2/2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa Panu Profesorowi Markowi Rudnickiemu oraz wskazania kandydatów na promotora i recenzentów w tym postępowaniu.