Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 23.04.2024 r.

23.04.2024 w sprawie: zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Panu dr n. med. Zygfrydowi Wawrzynkowi.
23.04.2024 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek dr Agnieszki Białek-Dratwy