Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 24.10.2023 r.

24.10.2023 w sprawie: przyjęcia Rekomendacji dla wykładowców/ studentów /doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących wykorzystania opartych na sztucznej inteligencji generatorów tekstu, obrazu, dźwięku i wideo.