Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 25.01.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
1/2022 25.01.2022 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Janusza Sielskiego