Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 25.11.2020 r.

  • Uchwała Nr 15/2020 w sprawie: zmiany Załącznika nr 1 Uchwały Rady Dziedziny Naukowej Nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. z późn. zm. w sprawie określenia wzoru wniosku o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach dla Kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.