Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 26.04.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
5/2022 26.04.2022 zmiany Uchwały Nr 1/2022 Rady Dziedziny Naukowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2022 r. z późn. zm. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętym na wniosek dr Janusza Sielskiego.