Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 27.09.2022 r.

  • Uchwała Nr 7/2022 w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Januszowi Sielskiemu.