Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 28.09.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
3/2021 28.09.2021 w sprawie: przyjęcia protokołu końcowego w postępowaniu o nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa Panu Profesorowi Markowi Rudnickiemu
4/2021 28.09.2021 w sprawie:  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, wszczętego na wniosek dra Janusza Sielskiego