Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 29.01.2020 r.

  • Uchwała nr 1/2020 Rady Dziedziny Naukowej w sprawie: określenia wzoru wniosku o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach dla Kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.