Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 9 czerwca 2020 r.

  • Uchwała Nr 8/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Dziedziny Naukowej Nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach dla Kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym
  • Uchwała Nr 9/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. Rady Dziedziny Naukowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie określenia dodatkowych wymogów dotyczących dorobku naukowo-badawczego dla osób ubiegających się o stanowisko adiunkta i profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
  • Uchwała Nr 10/2020 w sprawie: przyjęcia protokołu końcowego w postępowaniu o nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa Panu Profesorowi Gregory’emu Lipowi