Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 17.12.2019 r.

 

  • Uchwała 1/2019 Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.