Szanowni Państwo,

w związku z bieżąco przesyłanymi przez Państwa do Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM Wnioskami o finansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości powyżej 10 000,00 zł, a nieprzekraczającej 500 000,00 zł[1] dotyczącymi sfinansowania zakupu sprzętu/aparatury naukowo-badawczej na potrzeby m.in. realizacji prac naukowych, konieczności wymiany aparatury z uwagi na niespełnianie obecnych wymagań parametrowych bądź celem zwiększenia zakresu aktualnie prowadzonych przez jednostki badań z puli środków subwencji dydaktyczno-badawczej przeznaczonych na zakup, wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, uprzejmie informujemy, co następuje.

Mając na uwadze wysoką liczbę złożonych wniosków opiewających na łączną kwotę ponad 3 000 000,00 zł, co przewyższa możliwości finansowe Uczelni, koniecznym staje się przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb naukowych pracowników SUM.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że złożone od 01.07.2022 r. ww. wnioski zostaną rozpatrzone w terminie późniejszym.

[1] Załącznik Nr 3 do Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych stanowiącymi (Uchwała Nr 39/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.).