Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w zakładce „Więcej” – „Akty prawne i pliki do pobrania”- „Praca statutowa”/ „Młodzi naukowcy” udostępnione zostały formularze wniosków o finansowanie zadań badawczych na rok 2024.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr 39/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych:

  • wnioski składane są do od 1 lipca do 15 października do Przewodniczącego właściwej Rady Dyscypliny;
  • o właściwości rzeczowej Rady decyduje dyscyplina naukowa przyjęta przez pracownika/młodego naukowca do ewaluacji działalności naukowej, z zastrzeżeniem, że w przypadku dwóch dyscyplin przyjmuje się dyscyplinę, w której realizowane będzie zadanie badawcze;
  • dopuszczalne jest złożenie jednego wniosku o realizację zadania badawczego w danym roku;
  • w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej SUM będących młodymi naukowcami, dopuszczalne jest złożenie wniosku maksymalnie do ukończenia 5 semestru kształcenia.

Formularze wniosków należy przesłać w formie papierowej do Sekcji ds. Badań Naukowych Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SUM_KATOWICE/SkrytkaESP) bądź działającego w Uczelni Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów.

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzielają pracownicy powyższej Sekcji dostępni pod nr tel. 32 208 3590 lub  32 208 3531.

Wobec powyższego, w przypadku chęci zgłoszenia do finansowania przez Państwa zadania naukowo-badawczego na rok 2024, uprzejmie prosimy o przestrzeganie ww. terminu.