III Kongres Statystyki Polskiej

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w III Kongresie Statystyki Polskiej, która odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach 26-28 kwietnia 2022 roku w Krakowie, z okazji 110-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Kongres organizowany jest przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Wydarzenie jest dedykowane dla środowisk akademickich, ekspertów krajowych i zagranicznych oraz przedstawicieli instytucji publicznych
i mediów. Na Kongresie poruszone zostaną zagadnienia dotyczące statystyki społeczno-gospodarczej, regionalnej i małych obszarów
oraz matematycznej, a także kwestie analizy i klasyfikacji danych. Intencją Organizatorów Kongresu jest, aby wykłady, sesje naukowe
i spotkania, wpłynęły na rozwój badań statystycznych i zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami statystyki i administracji publicznej oraz ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą. Będzie to również okazja do przyjrzenia się wpływowi pandemii COVID-19 na otaczającą nas rzeczywistość oraz zdiagnozowania zmian jakie zaszły w gospodarce, środowisku naturalnym i społeczeństwie w ciągu ostatnich dwóch lat.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizatorzy umożliwiają także wygłoszenie referatu w formie wystąpienia ustnego w jednej z dziesięciu sesji tematycznych. Rejestracja na wydarzenie odbywa się w aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Kongresu pod adresem:  www.kongres2022.stat.gov.pl, po uprzednim założeniu konta na tej stronie. Termin rejestracji online uczestnictwa czynnego i biernego
w Kongresie upływa w dniu 31 marca 2022 roku, z kolei zgłoszenia abstraktu wystąpienia należy dokonać do dnia 15 lutego 2022 roku.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.