Komunikat w sprawie naboru do Programu „Profesura NAWA” przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do Programu Profesura NAWA, którego celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni poprzez zachęcenie zagranicznych naukowców do udziału w badaniach naukowych i dydaktycznych w Polsce, a także nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, wzmacniając tym samym potencjał naukowy polskich jednostek.

Program skierowany jest do instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Komponent badawczy programu w postaci grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki przeznaczony na realizację badań naukowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji projektu. Kwota dofinansowania pojedynczego projektu, przy założeniu, że będzie on trwał 48 miesięcy, może wynieść do 3 103 600,00 zł, przy czym agencja finansuje 80% kosztów projektu, pozostałe 20% stanowi wkład własny instytucji składającej wniosek.

Program daje możliwość zatrudnienia wizytującego Naukowca na okres od 3 do 4 lat, a realizacja projektu trwa od 1 lutego 2023 r. do
1 października 2023 r.

Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w ww. programie znajdą Państwo na stronie internetowej: http://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony przez NAWA wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji do
23 maja 2022.

W przypadku podjęcia decyzji  o złożeniu wniosku do Programu, uprzejmie proszę o kontakt z Sekcją ds. Badań Naukowych pod nr telefonu 32 208 3540, email: do dnia 30.04.2022 r.