Komunikat w sprawie informacji o konkursie w ramach Programu Najlepszych Praktyk Służących Uczciwości Akademickiej

Departament Edukacji Rady Europy ogłosił konkurs w ramach nowego Programu Najlepszych Praktyk Służących Uczciwości Akademickiej.

Celem ww. programu jest wsparcie oraz szerzenie informacji i dobrych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi Rady Europy, a także podnoszenie świadomości w kwestiach odnoszących się do etyki, przejrzystości oraz uczciwości informacji. Promowanie uczciwości akademickiej bez wątpienia stanowi fundamentalny element wiarygodności instytucji szkolnictwa wyższego, zapewniając tym samym wysoką jakość edukacji świadczonej zarówno w formie stacjonarnej, jak i on – line.

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie oraz samorządy studenckie.

Istotą tegorocznej, pierwszej edycji Programu jest położenie nacisku na rozwiązania, które przyniosły pozytywny skutek w kwestiach odnoszących się do promocji uczciwości akademickiej podczas pandemii Covid – 19. Przedmiotowe rezultaty odnoszą się m. in. do kształcenia na odległość, kwestii politycznych, proceduralnych, związanych z komunikacją, zarządzaniem, strukturą uczelni oraz szkoleniami. Zaznaczyć przy tym również należy, iż odpowiednie praktyki zostaną docenione podczas ceremonii wręczania nagród w Strasburgu, bądź on – line.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 20 sierpnia 2021 r.

W przypadku chęci uczestnictwa w konkursie, z uwagi na konieczność udziału Uczelni
w procedurze konkursowej, należy przesłać zgłoszenie konkursowe, sporządzone w języku angielskim bądź francuskim, na adres:   do dnia 31 lipca 2021 r.

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące przedmiotowego konkursu kierować należy na adres mailowy: .

Szczegółowe kwestie dotyczące powyższego programu, procedury aplikacyjnej oraz niezbędne do uczestnictwa dokumenty znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.coe.int/en/web/education/-/call-for-best-practices-in-promoting-academic-integrity-during-covid-19.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Zaproszenie na debatę on-line organizowaną w ramach cyklu Forum Myśli Strategicznej, pt. „Zdrowie-jaki model polityki zdrowotnej po pandemii?”

Komunikat w sprawie informacji o konferencji naukowej pt. „Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych”

Polska Akademia Umiejętności – Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych w dniach 25 – 26 czerwca b.r. organizuje konferencję naukową pt. „Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych (z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich)”.

Podczas spotkania poruszane będą kwestie diagnostyczne dotyczące stanu państwa oraz społeczeństwa w czasie trwającej pandemii, oparte na osiągnięciach zarówno nauk ścisłych, jak i humanistycznych, czy społecznych. Ponadto, jednym z celów konferencji będzie również refleksja nad wynikami działań społecznych oraz dokonywanych przez specjalistów analiz dotyczących stanu pandemii.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanego harmonogramu konferencji mogą Państwo znaleźć na poniższej stronie internetowej: http://www.pau.krakow.pl/zaproszenia/2021/NwSS.pdf

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej, a uczestnictwo w nim będzie możliwe za pośrednictwem platformy ZOOM, do której dostęp uzyskać można za pośrednictwem strony internetowej: http://pau.krakow.pl/platforma-wymiany-naukowej-pau .

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.