logo PAN

Nabór do programu im. Stanisława Ulama NAWA

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do Programu im. Stanisława Ulama NAWA, którego celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych poprzez zachęcenie zagranicznych naukowców do udziału w badaniach naukowych i dydaktycznych w Polsce, a także nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, wzmacniając tym samym potencjał naukowy polskich jednostek.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  1. prowadzenie badań naukowych;
  2. odbycie stażu podoktorskiego;
  3. pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej.

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000,00 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Przyjazdy mogą odbywać się od 1 stycznia 2024 r. do 1 października 2024 r.

Wnioskodawcą może być naukowiec posiadający minimum stopień naukowy doktora, zatrudniony w zagranicznej uczelni
lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym.

Wnioski należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu jego złożenia niezbędne jest założenie konta.

Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w ww. Programie znajdą Państwo na stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama.

W przypadku zainteresowania zgłoszeniem, uprzejmie proszę o kontakt z Panem mgr Marcinem Grzelcem – pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej pod nr telefonu 32 208 3553, email: ,
nie później niż do 28 kwietnia 2023 r.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony przez NAWA wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji do 22 maja 2023 r.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Programie.

THE INTERNATIONAL CONFERENCE 2022