Wniosek o finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Aktualności

Definicja młodego naukowca  – osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat;

1) Środki finansowe na rozwój młodych naukowców na dany rok kalendarzowy przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji celowej.

2) Wnioski o finansowanie zadań badawczych w ramach tej dotacji mogą składać Młodzi naukowcy będący pracownikami naukowo-dydaktyczni SUM, na badania naukowe służące ich rozwojowi naukowemu.

3) Młodzi naukowcy składają wnioski do Dziekanów Wydziałów SUM, na formularzach dostępnych na stronie internetowej SUM, w terminie do dnia 31 maja w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.

4) Zgłoszone przez młodych naukowców tematy zadań badawczych tworzą plan zadaniowy dla poszczególnych Wydziałów SUM na rok kalendarzowy objęty dotacją MNiSW na finansowanie działalności statutowej.

5) Wnioski podlegają ocenie Dziekana Wydziału, Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Senackiej Komisji ds. Nauki.

Wniosek o finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców w 2016 r.

Wniosek należy złożyć w 1 egz. u Dziekana właściwego Wydziału, zgodnie z Uchwałą Nr 47/2010 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22.12.2010 r. z późn. zm,  w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br.

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki 26 – 27 stycznia 2017r. KATOWICE

Jacek Podżorski włącz . Opublikowano w frontpage

Logo NKN

 KONFERENCJA PROGRAMOWA NARODOWEGO KONGRESU NAUKI
„ŚCIEŻKI KARIERY I ROZWÓJ MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ”
26 – 27 stycznia 2017r. KATOWICE

 

W dniach 26 – 27 stycznia 2017r. w Katowicach odbędzie sięKonferencja Programowa  Narodowego Kongresu Nauki pt.  „Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej” organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy udziale Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja jest czwartym spotkaniem z cyklu konferencji programowych organizowanych w różnych ośrodkach akademickich kraju, mającym na celu przygotowanie  Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się w Krakowie we wrześniu 2017r. Jego głównym celem będzie przegląd potencjału badawczego Polski i refleksja nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas Narodowego Kongresu Nauki we wrześniu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawi projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podczas katowickiej konferencji omawiane będą najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0. Kolejnymi tematami będą między innymi: system uprawnień do nadawania stopni naukowych, dydaktyczna ścieżka kariery akademickiej, interdyscyplinarność ścieżek kariery, kariera naukowa na uczelniach artystycznych, kwestie etyczne w nauce, konkursy i kryteria awansu kadry akademickiej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji oraz zapisów znajdują się na stronie internetowej www.nkn.gov.pl (rejestracja uczestników rozpocznie się od stycznia 2017r.) 


[Przesłano przez: Anna Bubrowska]

Staże/stypendia na Uniwersytecie Edynburskim

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w frontpage

Uprzejmie informujemy, o możliwości odbycia staży/uzyskania stypendiów na Uniwersytecie Edynburskim:

1.
Polish School of Medicine Memorial Fund (PSMMF) - stypendia na rok akademicki 2017/18.

W celu uzyskania wszelkich informacji na temat stypendium w College of Medicine zapraszamy na stronę: http://www.ed.ac.uk/student-funding/postgraduate/uk-eu/medicine-vet-medicine.

Szczegóły również w  załączonym pliku:  Polish School of Medicine Memorial Found (PSMMF) Scholarships

Termin naboru aplikacji: 15 maja 2017 r.


2. PSMMF fundusz miejsc w Edynburskiej Edukacji Klinicznej w Szkole Letniej. Fundusz będzie sponsorował 8 miejsc w prestiżowej szkole letniej, która odbędzie się w dniach 14-18 sierpnia.

Szczegóły w załączonym pliku:  Edinburgh Clinical Education Summer School - Sierpień 2017

Termin naboru aplikacji: 23 marca 2017 r.Ponadto, dla podyplomowych absolwentów studiów medycznych Uniwersytet Edynburski proponuje dwie dodatkowe możliwości stypendialne:

1.       http://www.ed.ac.uk/student-funding/postgraduate/uk-eu/medicine-vet-medicine, albo http://www.ed.ac.uk/student-funding/postgraduate/uk-eu/medicine-vet-medicine/paterson,

2.       http://www.ed.ac.uk/student-funding/postgraduate/e-learning/wishart.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Dr Maria Dlugolecka-Graham MBE

Polish School of Medicine Coordinator for The University of Edinburgh

Academic Administration,  Room SU205, 

2nd Floor, Chancellors Building

49 Little France Crescent

Edinburgh      EH16 4SB    UK

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sprawozdania z realizacji umów statutowych, młodego naukowca oraz doktoranta – II i III etap

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w frontpage

Uprzejmie informujemy, że:

- 31 października br. mija termin składania „Sprawozdań merytorycznych” z II etapu oceny dla umów statutowych , młodych naukowców i doktorantów, finansowanych w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2015;

- 30 listopada br. mija termin składania „Sprawozdań merytorycznych” z III etapu oceny dla umów statutowych, młodych doktorantów i doktorantów, finansowanych w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2014.

Sprawozdania należy składać za pośrednictwem Dziekanatów do Wydziałowych Komisji ds. Nauki reprezentowanych odpowiednio przez przewodniczących:

  1. Wydział Lekarski w Katowicach – prof. dr hab. n. med. Marka Hartleba,
  2. Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu – prof. dr hab. n. med. Ewę Birkner,
  3. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu – prof. dr hab. n. chem. Alinę Pykę-Pająk,
  4. Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach – prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora,
  5. Wydział Zdrowia Publicznego – prof. dr hab. n. med. Marka Manderę.

Przypominamy, że:

- warunkiem pozytywnego rozpatrzenia sprawozdania z drugiego etapu jest dołączenie do formularza przynajmniej jednego manuskryptu wraz z potwierdzeniem przesłania go do redakcji recenzowanego czasopisma lub informacja o złożeniu wniosku o finansowanie projektu badawczego (grantu),

- warunkiem przyjęcia sprawozdania z trzeciego etapu jest dołączenie do formularza publikacji oryginalnej, opublikowanej lub przyjętej do druku (wraz z potwierdzeniem przyjęcia), pracy doktorskiej lub habilitacyjnej lub informacji o uzyskaniu finansowania projektu badawczego (grantu).

Wypełniony formularz w wersji elektronicznej (w formacie programu Word) należy także przesłać do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Aktualne formularze sprawozdań dla kolejnych etapów oceny dostępne są w zakładce Pliki do pobrania. 

Sprawozdania z umów statutowych, uczestników studiów doktoranckich, młodych naukowców

włącz . Opublikowano w Aktualności

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker