Zawarte umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z partnerem zagranicznym

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Inne kategorie

Uniwersytet  Panoński w  Weszprem (Węgry)

Okres trwania: 28.04.2017 – 28.04.2022

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych i farmaceutycznych, w tym pracy naukowo-badawczej pn.: „Próby oznaczenia wpływu ferrocenowych pochodnych lewonorgestrelu (levonorgestrel-ferrocene derivative) i etynyloestradiolu (ethynyl-estradiol-ferrocene derivative) na strukturę białek surowicy krwi”

2.       wymiana naukowa pracowników

3.       stworzenie warunków dla wzajemnej wymiany studentów

4.       szkolenie personelu

5.       wzajemna wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych

6.       wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych

7.       wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania

8.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny

9.       publikacji dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Uniwersytet w Ostrawie i Szpital Uniwersytecki w Ostrawie (Czechy)

Okres trwania: 28.04.2017 – 28.04.2022

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych,

2.       mobilności pracowników naukowych,

3.       ustanowienia warunków dla wymiany studentów

4.       szkolenia personelu

5.       wzajemna wymiana informacji dotyczących wspólnych, uzgodnionych projektów, w zakresie programów dydaktycznych

6.       wspierania i organizowania wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych

7.       wzajemnych wysiłków podejmowanych w przygotowaniu nowych projektów naukowych

8.       wspólnego organizowania konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny

9.       wspólnej publikacji dorobku naukowo – badawczego, powstałego w ramach wspólnych projektów.

Uniwersytet Nauk Stosowanych Kempten (Niemcy)

Okres trwania: 23.09.2016 – 23.09.2021

Przedmiot umowy:

1.       wspólnych prac badawczych w obszarze nauk o zdrowiu,

2.       wymiany naukowej pracowników,

3.       stworzenia warunków dla wzajemnej wymiany studentów,

4.       szkolenia personelu,

5.       wzajemnej wymiany informacji w zakresie programów dydaktycznych,

6.       wspierania i organizowania wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,

7.       wzajemnych wysiłków podejmowanych w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,

8.       wspólnego organizowania konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny,

9.       publikacji dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Universitätsmedizin Rostock (Niemcy)

Okres trwania: 19.07.2016 – 19.07.2019

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych,

2.       wymiany naukowej pracowników,

3.       stworzenia warunków dla wzajemnej wymiany studentów,

4.       szkolenia personelu,

5.       wzajemnej wymiany informacji w zakresie programów dydaktycznych,

6.       wspierania i organizowania wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,

7.       wzajemnych wysiłków podejmowanych w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,

8.       wspólnego organizowania konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny, publikacji dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Ernst-Moritz-Arndt Uniwersytet w Greifswald (Niemcy)

Okres trwania: 03.10.2016 – 03.10.2019

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych,

2.       wymiany naukowej pracowników,

3.       stworzenia warunków dla wzajemnej wymiany studentów,

4.       szkolenia personelu,

5.       wzajemnej wymiany informacji w zakresie programów dydaktycznych,

6.       wspierania i organizowania wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,

7.       wzajemnych wysiłków podejmowanych w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,

8.       wspólnego organizowania konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny,

9.       publikacji dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Uniwersytet Medyczny w Wiedniu II Wydział Lekarski (Austria)

Okres trwania: 08.06.2016 – 08.06.2019

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze badań z zastosowaniem doświadczalnej terapii komórkowej w chorobach sercowo-naczyniowych za pomocą metody metaanalizy,

2.       przygotowania i złożenia wniosków o finansowanie badań naukowych w ramach programu Horyzont 2020,

3.       opracowanie nowych zastosowań systemu mapowania elektroanatomicznego,

4.       publikacji dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie stron.

Mayo Clinic Jacksonville (USA) oraz Uniwersytet w Tennessee (USA)

Okres trwania: 12.04.2016 – do czasu obowiązywania zgody Komisji Bioetycznej

Przedmiot umowy:

podstawowe i stosowane badania genetyczne dotyczące dystonii "Kliniczne i genetyczne studium zespołów neurozwyrodnieniowych, dystonii oraz zespołu niespokojnych nóg".

Mayo Clinic Jacksonville (USA)

Okres trwania: 08.07.2015 – bezterminowo

Przedmiot umowy:

1.       realizacja projektów naukowych, badawczych i dydaktycznych w ramach realizacji projektu badawczego w ramach realizacji projektu badawczego w zakresie podstawowych i stosowanych badań pn. Mayo IRB 1087-98 Kliniczne i Genetyczne Studium Zespołów Neurozwyrodnieniowych, włączając otępienie, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, zespoły parkinsonowskie, drżenie samoistne, zespół niespokojnych nóg i inne zaburzenia ruchu,

2.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych w ramach projektu,

3.       publikacja dorobku naukowo - badawczego wypracowanego przez strony.

Morsani College of Medicine University of South Florida (USA)

Okres trwania: 12.04.2016 – bezterminowo

Przedmiot umowy:

1.       Wspólna działalność szkoleniowa i badawcza.

2.       Wymiana uczonych w celu prowadzenia badań.  Wizytujący uczony ponosi własne koszty zakwaterowania i podróży.  W przypadku zapisania się na kurs/y akademickie wizytujący uczony wpłaci na konto instytucji-gospodarza koszty czesnego.

3.       Omówienie wymiany studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w ramach niezależnie bądź wspólnie, prowadzonych badań naukowych, na zasadach obowiązujących w obu instytucjach.

4.       Wymiana informacji naukowych, w tym opracowań badawczych, indeksów do takich opracowań, książek i magazynów na prowadzone tematy oraz ewentualnie wspólne projekty.

5.       Wystosowywanie zaproszeń na spotkania naukowe oraz konferencje krajowe i międzynarodowe.

Uniwersytet Medyczny im. prof. dr Paraskeva Stoyanova w Warnie (Bułgaria)

Okres trwania: 23.03.2016– bezterminowo

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       wymiana naukowa pracowników

3.       wymiana studentów

4.       szkolenie personelu

5.       wzajemna wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych

6.       wspieranie i organizacja wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych

7.       wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania

8.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentacja doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny

9.       publikacja dorobku naukowo - badawczego wypracowanego przez strony

Uniwersytet Wileński (Litwa)

Okres trwania: 16.04.2015 – bezterminowo

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych: symulacja medyczna, kardiologia, ratownictwo medyczne, kulturowe uwarunkowania nierówności w zdrowiu,

2.       wymiana naukowa pracowników,

3.       wzajemna wymiana studentów,

4.       szkolenie personelu,

5.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

6.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

7.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

8.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

9.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia)

Okres trwania: 09.04.2015 – 08.04.2025

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       wymiana naukowa pracowników

3.       wzajemna wymiana studentów,

4.       szkolenie personelu,

5.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

6.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

7.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i prowadzanie ich w życie,

8.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

9.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Uniwersytet w Bazylei (Szwajcaria)

Okres trwania: 30.03.2015 – 29.03.2025

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       wymiana naukowa pracowników

3.       wzajemna wymiana studentów,

4.       szkolenie personelu,

5.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

6.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

7.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

8.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

9.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Nihon Natural Therapy Co. Ltd. (Japonia)

Okres trwania: 30.03.2015 – 29.03.2020

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany ekspertów i pracowników naukowych,

3.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

4.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

5.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Jinnah Sindh Medical University, Karachi (Pakistan)

Okres trwania: 10.03.2015 – 09.03.2020

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany ekspertów i pracowników naukowych,

3.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

4.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

5.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Winnicki Narodowy Uniwersytet Medyczny im. M.I. Prohova (Ukraina)

Okres trwania: 29.01.2015 – 28.01.2020

Przedmiot umowy:

1.       wzajemna wymiana studentów,

2.       szkolenie personelu,

3.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

4.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

5.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

6.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

7.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Istanbul Kemerburgaz University (Turcja)

Okres trwania: 25.08.2014 – 25.08.2019

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       wymiana naukowa pracowników

3.       wzajemna wymiana studentów,

4.       szkolenie personelu,

5.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

6.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

7.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

8.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

9.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Batumi Shota Rustaweli State University (Gruzja)

Okres trwania: 11.08.2014 – 11.08.2019

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       wymiana naukowa pracowników

3.       wzajemna wymiana studentów,

4.       szkolenie personelu,

5.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

6.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

7.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

8.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

9.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Al Qassimi Hospital (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Okres trwania: 25.07.2014 – 24.07.2019

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze obrazowania wewnątrznaczyniowego, gojenia naczyń po założeniu stentów,

2.       wymiana naukowa pracowników

3.       szkolenie personelu,

4.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

5.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Uniwersytet w Lubece (Niemcy)
Okres trwania: 04.06.2014 – 04.06.2019

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       wymiana naukowa pracowników

3.       wzajemna wymiana studentów,

4.       szkolenie personelu,

5.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

6.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

7.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

8.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

9.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Uniwersytet Stradnis w Łotwie

Okres trwania: 23.02.2015 - bezterminowo

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       wymiany naukowej pracowników

3.       stworzenia warunków dla wzajemnej wymiany studentów

4.       szkolenia personelu

5.       wzajemnej wymiany informacji w zakresie programów dydaktycznych

6.       wspierania i organizowania wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych

7.       wzajemnych wysiłków podejmowanych w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania

8.       wspólnego organizowania konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny

9.       publikacji dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony

Uniwersytet Medyczny w Erywaniu (Armenia)
Okres trwania: 24.04.2014 - 23.04.2019

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       wymiana naukowa pracowników

3.       wzajemna wymiana studentów,

4.       szkolenie personelu,

5.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

6.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

7.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

8.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

9.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zachodniej Finlandii (Finlandia)
Okres trwania: 14.02.2014 - 13.02.2019

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       wymiana naukowa pracowników

3.       wzajemna wymiana studentów,

4.       szkolenie personelu,

5.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

6.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

7.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

8.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

9.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Państwowy Uniwersytet Medyczny w Tbilisi (Gruzja)
Okres trwania: 21.10.2013 - 20.10.2018

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       wymiana naukowa pracowników

3.       wzajemna wymiana studentów,

4.       szkolenie personelu,

5.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

6.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

7.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

8.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

9.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Lekarski w Pilźnie (Republika Czeska)
Okres trwania: 10.07.2013 - 09.07.2018

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       wymiana naukowa pracowników

3.       wzajemna wymiana studentów,

4.       szkolenie personelu,

5.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

6.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

7.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

8.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

9.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia (Włochy)
Okres trwania: 12.02.2013 - 11.02.2018

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych

2.       wymiana naukowa pracowników

3.       wzajemna wymiana studentów,

4.       szkolenie personelu,

5.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

6.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

7.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

8.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

9.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Państwowy Uniwersytet Farmaceutyczny w Charkowie (Ukraina)
Okres trwania: 17.01.2013 - 16.01.2018

Przedmiot umowy:

1.       wzajemna wymiana studentów,

2.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

3.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

4.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

5.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

6.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Państwowy Uniwersytet Technologii Żywienia i Handlu w Charkowie (Ukraina)
Okres trwania: 29.10.2012 - 28.10.2017

Przedmiot umowy:

1.       wzajemna wymiana studentów,

2.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

3.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

4.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

5.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

6.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Ivano – Frankowski Narodowy Uniwersytet Medyczny (Ukraina)
Okres trwania: 04.09.2012 - 03.09.2017

Przedmiot umowy:

1.       wzajemna wymiana studentów,

2.       szkolenie personelu,

3.       prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,

4.       popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,

5.       wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,

6.       wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,

7.       publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Uniwersytet w Lund (Szwecja)
Okres trwania 18.07.2012 – 17.07.2017

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych,

2.       wymiana naukowa pracowników naukowych i dydaktycznych,

3.       wymiana studentów,

4.       szkolenia personelu,

5.       wzajemne przygotowywanie nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,

6.       wspólne organizowanie konferencji naukowych,

7.       wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych,

8.       publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez strony.

Uniwersytet w Bristolu, Institute of Clinical Neuroscience (Wielka Brytania)
Okres trwania 28.02.2012 – 27.02.2022

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w dziedzinie neonatologii i neurologii noworodka,

2.       wymiana naukowa pracowników naukowych i dydaktycznych,

3.       szkolenia personelu,

4.       wzajemne przygotowywanie nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,

5.       wspólne organizowanie konferencji naukowych,

6.       wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych,

7.       publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez strony.

Państwowy Uniwersytet Medyczny im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś)

Okres trwania 09.03.2011 – 09.03.2020

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w zakresie epidemiologii środowiskowej,

2.       wymiana i szkolenie kadry naukowej i dydaktycznej,

3.       wymiana studentów,

4.       organizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i konferencji,

5.       opracowywanie wspólnych programów naukowych,

6.       publikacja efektów wspólnych badań naukowych.

Uniwersytet w Bristolu, Bristol Hart Institute (Wielka Brytania)
Okres trwania 06.12.2007 - 05.12.2017

Przedmiot umowy:

1.       wspólne prace badawcze w obszarze badań nad układem sercowo - naczyniowym,

2.       wspólne pozyskiwanie środków na planowane projekty,

3.       wzajemne informowanie się o organizowanych międzynarodowych przedsięwzięciach naukowych, konferencjach itp.

4.       udział wykładowców w spotkaniach naukowych organizowanych przez Uniwersytety,

5.       szkolenia kadry naukowej,

6.       podejmowania działań w przyspieszanie rozwoju obu Uniwersytetów.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker