Sprawozdania z realizacji umów statutowych, młodego naukowca oraz doktoranta realizowanych w ramach subwencji na rok 2019 – I etap

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zasadami oceny realizacji prac statutowych oraz zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich 12 lutego br. mija termin składania „sprawozdań merytorycznych” z I etapu realizacji umów statutowych, młodych naukowców, doktorantów, finansowanych w ramach subwencji na rok 2019.

Sprawozdania z ww. umów należy składać w jednym egzemplarzu do Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM oraz w wersji elektronicznej (dokument Word) na adres .

Aktualne formularze sprawozdań dostępne są w zakładce  Więcej / Akty prawne i pliki do pobrania.