Komunikat w sprawie informacji o spotkaniu pt. „Digitalizacja w świecie nauki– możliwości, wyzwania, finansowanie”

Dnia 9 czerwca b.r. w godzinach 10:00 – 11:00 odbędzie się webinarium pt. „Digitalizacja w świecie nauki – możliwości, wyzwania, finansowanie”. 

Istotą spotkania jest ukazanie wpływu oraz znaczenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla rozwoju nauki – w szczególności medycyny. Wydarzenie ma na celu m.in. przybliżenie możliwości, jakie daje digitalizacja procesów badawczych, na podstawie doświadczeń w realizacji  projektów IT w jednostkach badawczych, koncentrując się na jej praktycznych aspektach. Eksperci udzielą również wielu wskazówek dotyczących zarówno pozyskiwania środków na uzyskiwanie takich projektów, jak i pomocy przy ich prowadzeniu, czy rozliczaniu.

Wydarzenie będzie skoncentrowane również wokół wniosków oraz doświadczeń z prowadzenia projektu Digital Brain w Zakładzie Neuropatologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Program spotkania przewiduje również możliwość zadawania pytań oraz odpowiedzi.

Prelegentami będą specjaliści z firmy Omnis, goście z Funduszu Górnośląskiego, będącego członkiem Europejskiej Sieci Wsparcia Innowacji Enterprise Europe Network, firma doradcza Interlogic oraz Koordynator projektu Digital Brain – dr n. med. Tomasz Stępień.

Z uwagi na zdalny charakter wydarzenia, w przypadku zainteresowania powyższym, należy dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej: https://mailchi.mp/061aa1904be8/zapisy-na-webinarium .

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.