1. Projekt: Apetyt na zdrowe żywienie

2. Dofinansowano ze środków budżetu państwa

3. Program „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” – Ministerstwo Edukacji i Nauki

4. Dofinansowanie: 180 470,00 zł; Całkowita wartość: 200 747,53 zł

5. Opis:

Głównym założeniem projektu jest promowanie oraz popularyzacja działań podejmowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych w zakresie promowania zdrowego stylu życia młodzieży, przede wszystkim edukacji z zakresu zdrowego odżywiania. Program planuje przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-rozwojowych dedykowanych młodzieży uczęszczającej do szkół średnich. Warsztaty realizowane będą z podziałem na cztery autorskie moduły dydaktyczne: warsztaty kulinarne (1), warsztaty sensoryczne (2), warsztaty analizy składu ciała oraz oceny nawyków żywieniowych (3,4). Docelową grupą projektu będą uczniowie uczęszczający do szkół średnich regionu śląskiego. Działania podjęte w ramach projektu pomogą kształtować nawyki żywieniowe młodzieży oraz przyczynią się do promowania prozdrowotnego stylu życia w zakresie zasad racjonalnego żywienia.