1. Projekt: International Medical Congress of Silesia SIMC 2023 I 2024

2. Dofinansowano ze środków budżetu państwa

3. Program „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych” – Ministerstwo Edukacji i Nauki

4. Dofinansowanie: 189 926,00 zł; Całkowita wartość: 211 266,00 zł

5. Opis:

Projekt obejmuje finansowanie dwóch edycji organizowanej cyklicznie międzynarodowej, studenckiej konferencji naukowej International Medical Congress of Silesia SIMC 2023 i SIMC 2024. Konferencja organizowana jest przez 3 organizacje studenckie – Studenckie Towarzystwo Naukowe SUM, Samorząd Doktorantów SUM oraz Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii Oddział Zabrze. Każda edycja obejmować będzie trzydniową konferencję, w trakcie której odbędzie się 25 sesji naukowych przeznaczonych dla studentów i doktorantów (obejmujących różne dziedziny medycyny m.in.: pediatrię, kardiologię, stomatologię) oraz warsztaty naukowe. W trakcie sesji studenci i doktoranci prezentować będą prace naukowe. Dodatkowo w 2024 przewidziano organizację gali
z okazji jubileuszu 70-lecia pierwszej studenckiej konferencji naukowej na Uczelni.